onsdag 18. april 2012

Strikkingedesign, Vg1

Eleven har nå i periode hatt strikking som tema. De kunne selv bestemme hva de ønsket å designe ut frakunnskapen de tilegnet seg i prosessen der de måtte strikke rett, vrang og kombinasjoner av disse.
     Etter perioden vurderte de egen måloppnåelse ut ifra kompetansemålene.
     Her er noe av det som ble strikket:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar