torsdag 3. mars 2016

1DH - Ull og toving

Elevene i 1DH har etter jul hatt en oppgave der de har hatt i oppgave å lage tovete produkter i ull. Etter noen utprøvinger på det å tove har de hatt valget mellom å strikke først for så å tove produktene i maskin, eller å bruke kardet ull og tove produktet direkte for hånd med grønnsåpe og bambusmatte. Det resulterte i mange veldig ulike og flotte produkter.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar